Sunday Jul 21, 2024

安庆师范大学中国史611历史学考研真题(安庆师范大学中国史)

安庆师范大学中国史611历史学考研真题(安庆师范大学中国史)缩略图

安庆师范大学中国史考研真题一、名词解释(每题10分,共80分)
1.弭兵之会
2.九品中正制
3.政事堂
4.摊丁入亩
5.《天朝田亩制度》
6.兴中会
7.门户开放政策
8.遵义会议
?
二、材料题(每题20分,共20分)
先是高帝、武帝爲诸王置典签帅,一方之事,悉以委之。?每至觐接,辄留心顾问,刺史行事之美恶,系于典签之口,莫?不折节推奉,恒虑弗及,于是威行州部,权重蕃君。武陵王晔?爲江州,性烈直不可忤,典
安庆师范大学中国史611历史学考研真题(安庆师范大学中国史)插图
签赵渥之曰:“今出都易刺史。”?及见武帝相诬,晔遂免还。南海王子罕戍琅邪,欲暂游东堂,?典签姜秀不许而止。还泣谓母曰:“儿欲移五步亦不得,与囚?何异。”秀后辄取子罕屐伞饮器等供其儿昏,武帝知之,鞭二?百,系尚方,然而擅命不改。邵陵王子贞尝求熊白,厨人答典?签不在,不敢与。西阳王子明欲送书参侍读鲍僎病,典签吴修?之不许,曰:“应谘行事。”乃止。言行举动,不得自专,征衣求食,必须谘访。
——《南史》卷四十四
1.以上材料反映了南边政治中的什么现象?试分析
?
三、简答题(每题25分,共100分)
1.如果你要研究《史记》你应该去看那些书
2.北宋澶渊之盟的内容和意义
3.鸦片战争为什么是中国近代史的开端
4.中华人民共和国成立的历史意义
?
四、论述题(每题50分,共100分)
1.论述康乾盛世
2.以洋务运动、戊戌变法、清末新政为例,谈谈对晚清(1840-1911)中国现代化的认识

gong2022

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Back to Top